Mağdur Hakları

Mağdur Hakları

MAĞDURLARIN MADDÎ HAKLARI
Trafik kazalarında yaralanan, sakat kalan veya vefat eden kişilerin mirasçılarının ne gibi maddi hakları olduğu konusundan da kısaca bahsedelim. Bu hususta en önemli yasal dayanak 13.10.1983 tarih 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KYTK)’dur. Bu kanun gereği motorlu araç sahibi herkes aracı için her yıl Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi düzenlemek zorundadır. Bu poliçenin yaptırılmaması durumunda araç bağlanır ve trafik cezası kesilir. Ancak poliçenin asıl önemi kaza vukuunda araç sahibi ve kusurlu sürücüsünü yüz binlerce TL tazminat külfetinden korumasıyla ortaya çıkıyor. Bu arada Trafik kazası durumunda aracın kendi maddi hasarını tazmin etme amacına dönük olan kasko poliçeleri ile bahsettiğimiz zorunlu trafik poliçesini de ayırmak gerektiğini hatırlatalım.
3 TEMEL KORUMA TEMİNATI
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta poliçelerinde düzenlenmiş olan 3 temel koruma teminatı vardır: Vefat, maluliyet ve tedavi.
Bu her üç teminatın limitleri de 1.3.2015 tarihi itibarıyla kişi başına 300.000 TL’ye yükseltilmiştir.
ZAMAN AŞIMI SÜRESİ
Son olarak, bu taleplerin de bir zaman aşımı süresine tabi olduğunu belirtmekte fayda var. Mağdurların, hak kaybına uğramaması için taleplerini süresi içinde ilgili şirket veya kuruma iletmesi gerekmektedir.
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından dolayı geride kalan pek çok mağdur insanımızın eş ve çocuklarının oldukları, bu haklardan habersiz bir şekilde mağduriyetlerinin devam ettiği de ne yazık ki ayrı bir gerçek.
Kaza Tazminat Talebinizi bize iletiniz, sizin için gerekenleri yapalım. Üstelik tazminatınız elinize geçene kadar hiçbir ücret talep etmeden.
 

Kaza Tazminatı Hesapla

FORMU DOLDURMAK İSTEMİYORSANIZ TELEFON NUMARANIZI YAZIP HESAPLA DEYİN SİZİ ARAYALIM